Trzy życzenia
Cicely Saunders sformułowała trzy życzenia umierających pacjentów: 

Pomóż mi, wysłuchaj mnie i zostań ze mną.

Pierwsze życzenie "pomóż mi" zawiera zwalczanie bólu fizycznego, pielęgnację ciała i wszelkie czynności, których nasz podopieczny nie zdoła już wykonać sam i do wykonania których potrzebuje pomocy. Chodzi tu o niesienie wymiernej fizycznej ulgi.
Spełniając to życzenie dbamy o to, by nasz podopieczny miał jak najlepszą opiekę medyczną
i farmaceutyczną. Oczywiście nie każdy opiekun kończył studia medyczne i nie o to tu chodzi, niemniej jednak dobry opiekun stara się dotrzeć do odpowiednich lekarzy, do odpowiednich ośrodków takich jak szpital, czy dom hospicyjny, po to by jak najlepiej walczyć z bólem, a tym samym przynieść osobie cierpiącej fizyczną ulgę.

Życzenie „wysłuchaj mnie” to oczywiście pragnienie bycia wysłuchanym, ale nie tylko. Jest to również prośba o zrozumienie, empatię, a nierzadko o milczenie we dwoje. Czasem chcemy na siłę pocieszać, zagadywać, trochę się po mądrzyć – niepotrzebnie. Skupmy się przede wszystkim na słuchaniu.

Zostań ze mną” to konsekwencja pomocy, to prośba o to, aby mimo wielu trudności zawsze być przy chorym. To prośba o poczucie odpowiedzialności.
Niech nie zdarza się nam – opiekunom, składać obietnic bez pokrycia. Jeśli mówimy naszemu podopiecznemu, że przyjdziemy do niego np. jutro, to dotrzymajmy słowa, albo nie składajmy tego typu deklaracji. Dla osoby cierpiącej, spędzającej większość swego czasu w łóżku, doba trwa o wiele dłużej niż dla osoby, która żyje w pośpiechu i ma milion spraw do załatwienia. Bardzo często potrzebujący odlicza dni, godziny, minuty i czeka na coś lub na kogoś. Jakże nasze niedotrzymane słowo może chorego zaboleć! Pamiętajmy o tym.


Wszystkie te trzy życzenia mają dla osoby ciężko chorej tą samą wartość, wszystkie trzy są tak samo ważne. Nasz podopieczny otrzyma od nas pełną i dobrą opiekę jeśli spełnimy te trzy życzenia a nie tylko jedno z nich. Jeśli w spełnianiu tych próśb, towarzyszyć nam będzie oddanie, szczerość i bezinteresowność  to jest duże prawdopodobieństwo, że choremu będzie lżej… dzięki Tobie!

Kategoria:

Udostępnij:

0 komentarze